Wyświetlono rezultaty 1-7 z 8.
img

Sika - 1 Domieszka uszczelniająca

Płynna domieszka pozwalająca na otrzymanie betonów i zapraw o podwyższonej wodoszczelności. Zawiera składniki hydrofobizujace i zamykające pory. Poprawia urabialność i wytrzymałość mechaniczną mieszanki redukuje jej nasiąkliwość. Do wodoszczelnych ścian i wylewek betonowych, ław fundamentowych, zapraw murarskich i tynkarskich, przy budowie zbiorników wodnych, basenów, oczek wodnych, kanałów, tuneli.

Karta techniczna >>
 
img

Sika - 4a Domieszka przyspieszająca wiązanie

Płynna domieszka przyspieszająca wiązanie zaczynów i zapraw cementowych. Stosowana do wykonywania szybkowiążących zapraw montażowych i naprawczych oraz błyskawicznie wiążących (15-60 sęk.) zaczynów tamponażowych. Nadaje się do przyspieszania wiązania elementów dekoracyjnych małej architektury wykonywanych w odpowiednich formach i szablonach.

Karta techniczna >>
 
img

Sikacim Color Barwnik do betonu i zapraw

Barwnik w postaci proszku na bazie tlenków żelazowych do barwienia betonu i zapraw cementowych, zwłaszcza do: płyt chodnikowych; betonowej kostki brukowej; betonu architektonicznego; zapraw do spoinowania murów; elementów i konstrukcji małej architektury.

Karta techniczna >>
 
img

Sika Antifreeze FS-1 Domieszka przeciwmrozowa

Płynna domieszka do betonowania w obniżonych temperaturach, przyśpieszająca wiązanie betonu. Do wszystkich rodzajów betonu i zapraw cementowych. Przyśpiesza wczesna fazę twardnienia, uplastycznia i poprawia urabialność mieszanki. Umożliwia wiązanie betonu w zimowych temperaturach lecz nie niższych niż -10°C.

Karta techniczna >>
 
img

Sika Latex Uniwersalny dodatek do betonu i zapraw

Emulsja polimerowa do modyfikacji mieszanek betonowych i zapraw. Poprawia urabialność mieszanki, umożliwia łatwiejsze jej wbudowanie i zagęszczenie, zmniejsza jej skurcz podczas wiązania. Poprawia, wodoszczelność, przyczepność i odporność chemiczną betonu i zapraw. Służy do wykonywania warstw sczepnych, cienkich wylewek betonowych (także przy ogrzewaniu podłogowym), zapraw wyrównujących, murarskich i tynkarskich. Zwiększa wytrzymałość na rozciąganie, odrywanie i ścieranie.

Karta techniczna >>
 
img

Sikament 400/30 Superplastyfikator do betonu i zapraw cementowych

Uniwersalny superplastyfikator do produkcji betonów ciekłych i plastycznych, średnich i wysokich wytrzymałości. Poprawia ciekłość i urabialność mieszanki betonowej przy zmniejszonej ilości wody o 20%. Ułatwia układanie, zagęszczanie i kosmetykę powierzchni betonu. Dzięki znacznemu zmniejszeniu ilości wody zarobowej powoduje znaczne zwiększenie wytrzymałości, szczelności i mrozoodporności betonu.

Karta techniczna >>
 
img

Sikament BV 3 M Domieszka do betonu redukująca ilość wody/uplastyczniająca

Sikament BV 3 M jest uniwersalnym plastyfikatorem szczególnie przydatnym do produkcji betonów towarowych. Znajduje zastosowanie jako podstawowa domieszka do betonów towarowych o normalnym czasie utrzymywania konsystencji oraz domieszka pomocnicza stosowana w kombinacji z superplastyfikatorami Sikament/Addiment FM/Sika ViscoCrete do betonów projektowych wyższych klas.

Karta techniczna >>